Kaunis Kodu 2008

30.06.2008
28.juunil toimus Pikaveres külaplatsil valla heakorrakomisjoni poolt korraldatud üritus, kuhu olid kutsutud
kõik valla Kaunis Kodu 2008 võitjad. Ka meie küla esindajatel oli au viibida kutsutute hulgas, kuna
Pikavere küla sai I koha looduslähedase keskkonna kujundamisel.
Tänukirjaga kaasnes märk "Kaunis Kodu 2008" ja rahaline preemia 1000 krooni.