ATV-de ja mootorrataste soidukoht

25.05.2016

Pikavere külas asuv Biopuhasti kinnistu on ette nähtud ATV-de ja mootorratastega sõitmiseks. Kinnistul on väike küngas ja vallid. Huvi korral on võimalik kinnistut veelgi atraktiivsemaks muuta.
Kinnistu on avalikus kasutuses, rendileping 11.05.2016 - 10.05.2017. Iga sõitja vastutab ise ohutuse ja tagajärgede eest, järgida tuleb tuleohutusnõudeid, olmepraht tuleb enda järelt koristada, jälgida tuleb kinnistu piire.
Kõrval asuva kinnistu omanik on teinud ka omapoolse "kingituse" - lasknud vedada kinnistu piiri äärde mitu koormatäit sõnnikut. Või on see tema viis oma kinnistu piire tähistada!? Kas see on ka keskkonnakaitse nõuetele vastav?