Fotokonkurss PDF Print E-mail

Fotokonkursi tingimused

Pikavere küla fotokonkurss kestab 01. maist kuni 30.juunini 2008.a.

Ootame Pikavere küla kujutavaid fotosid (maksimaalselt 10 ühe osaleja kohta) mis tuleb esitada nii fotodena 10×15 cm formaadis paberil kui CD-l elektrooniliselt.

Fotod ja CD palume saata Pikavere Küla Seltsi aadressil Pikavere küla, Koonga sjk., Pärnumaa 88430

Palume kasutada märgusõna ja lisada oma isikuandmed teises suletud ümbrikus. Võimalik on osaleda konkursil ka noorte kategoorias, selleks tuleb märkida ümbrikule märgusõna „noor“. Kõigist osalenud fotodest koostatakse fotoalbum. Kaheksa paremat raamitakse suureformaadilisena ja neid on juulis võimalik vaadata Pärnu Pilter OÜ Vee tänava fotopoes, augustis Pikavere vennastekoguduse palvemajas.

Konkursi korraldaja Pikavere Küla Selts võtab õiguse kasutada konkursile laekunud töid autori nime ära näitamisega konkurssi reklaamivates trüki- ja elektronväljaannetes, samuti küla tutvustavates trükistes.

Konkursi tulemusi kajastab ja võidufotod avaldab Pärnu Postimees.

Fotokonkursi žürii koosseis ja hindamisjuhend

Pilte hindas viie liikmeline žürii koosseisus:

Koonga vallavanem Andres Hirvela

Fotograaf Andreas Härm

Pikavere esindaja Lii Kuru

Riigikogu saadik Mark Soosaar

Koonga valla lehe toimetaja Merike Pikkmets.

Hindamisjuhend.

Kõik fotod on ühtses numeratsioonis, nende hulgast tuleb valida kaheksa parimat, sealhulgas neist üks noorte kategoorias.

Pildid tuleb järjestada nii, et nr. 1 oleks parim – Teie hinnangul väärt peapreemiat ja edasi alanevalt paremuse järgi. Hiljem liidetakse välja valitud fotode punktid arvestusega, et nr. 1 foto on väärt 8 punkti.

Suurima punktisumma saanud foto saab peapreemia.

Lohutusauhinna saab paremuselt teine, kuid mitte sama autori pilt. Juhul, kui sama autori pildid on pingerea ees, saab lohutusauhinna see autor, kelle foto on pingereas järgmine.

Pildid palume ära märkida numbri ja märgusõnaga, žürii liikmed otsustavd iseseisvalt, enda poolt vabalt valitud isikute nõuandeid võib soovi korral arvestada.

Koonga vallavanem Andres Hirvela hinnang

Koht

Pildi nr.

Märgusõna

1.

48

Tooma

2.

45

Tooma

3.

77

Toonekurg

4.

81

Romantik

5.

40

Tooma

6.

46

Tooma

7.

41

Tooma

8.

101

Noor

Kommentaar: Veel jäid silma 93(Haarald), 39(Tooma) ja 95(Haarald). Valiku tegemisel lähtusin sellest, mis külale iseloomulik ja kuidas näeks pilt välja ka trükitult suures formaadis.

Fotograaf Andreas Härmi hinnang

Koht

Pildi nr.

Märgusõna

1.

81

Romantik

2.

64

Pere

3.

32

Kevad Pikaveres 3

4.

93

Haarald

5.

61

Pere

6.

48

Tooma

7.

83

Romantik

8.

98

Noor

Pikavere esindaja Lii Kuru hinnang

Koht

Pildi nr.

Märgusõna

1.

44

Tooma

2.

10

Kev. Pikav. 1

3.

45

Tooma

4.

95

Haarald

5.

48

Tooma

6.

47

Tooma

7.

5

Viis ja seitse

8.

101

Noor

Riigikogu saadiku Mark Soosaare arvamus

Koht

Pildi nr.

Märgusõna

1.

92

Haarald

2.

83

Romantik

3.

81

Romantik

4.

8

Viis ja seitse

5.

27

Kev. Pikav. 2

6.

68

Pere

7.

48

Tooma

8.

-

-

Kommentaar: Jätta noorte kategooria välja andmata kuna üks võistleja ei saa võistelda iseendaga.

Koonga valla lehe toimetaja Merike Pikkmetsa hinnang

Koht

Pildi nr.

Märgusõna

1.

83

Romantik

2.

48

Tooma

3.

47

Tooma

4.

86

Romantik

5.

81

Romantik

6.

92

Haarald

7.

35

Kev. Pikav. 3

8.

105

Noor

Kommentaar: Miks tegin sellise valiku? Tahtsin esile tuua just küla olemust loodusliku poole pealt, sest neid pilte vaadates saab külast hea ülevaate. Just vanad kiviaiad, mida on säilinud rikkalikult, annavad sellele toredale paigale eripära. Siiski ei saanud üle ega ümber tiigist, mis on suurem ümberehitus. See pilt on silmale ilus vaadata ja taustal ka rohkesti kiviaedu.

Hea oli võrrelda nii paberfotosid kui CD pilte. Nii mõnegi pildi järjestus muutus just pilti suuremalt vaadates.

Minu valikus esimene pilt jättis esimese vaatamisega mulje – see on kõige parem.

Fotode paremusjärjestus žürii hinnangu põhjal

Kokku leidis ära märkimist 26 tööd. Alljärgnevas tabelis on ära toodud paremusjärjestus, selguse huvides on lisatud ka osalejate nimed.

Pildi nr.

Märgusõna

Osaleja nimi

Punktide arv

48

Tooma

Kalle Marksalu

24

81

Romantik

Nele Tamm

23

83

Romantik

Nele Tamm

17

45

Tooma

Kalle Marksalu

13

92

Haarald

Kristi Põldme

11

47

Tooma

Kalle Marksalu

9

44

Tooma

Kalle Marksalu

8

64

Pere

perek. Siimer

7

10

Kev. Pikav. 1

Ülle Varik

7

77

Toonekurg

Riina Kappak

6

32

Kev. Pikav. 3

Vallo Varik

6

40

Tooma

Kalle Marksalu

5

95

Haarald

Kristi Põldme

5

8

Viis ja seitse

Anne Jegorova

5

93

Haarald

Kristi Põldme

5

86

Romantik

Nele Tamm

5

27

Kev. Pikav. 2

Heili Varik

4

61

Pere

perek. Siimer

4

46

Tooma

Kalle Marksalu

3

68

Pere

perek. Siimer

3

5

Viis ja seitse

Anne Jegorova

2

101

Noor

Kelly Ardan

2

41

Tooma

Kalle Marksalu

2

35

Kev. Pikav. 3

Vallo Varik

2

98

Noor

Kelly Ardan

1

105

Noor

Kelly Ardan

1

Fotokonkursi võitis härra Kalle Marksalu foto nr. 48, mis sai kokku 24 hindepunkti. Teiseks tuli Nele Tamme foto nr. 81, mis sai 23 hindepunkti.

Noorte kategoorias osales üks võistleja - Kelly Ardan, kelle parim töö oli foto nr. 101, mis sai 2 hindepunkti.

Osalejate autasustamine.

Kõik konkursil osalenud autorid, samuti žürii liikmed on oodatud Pikaverre 02. augustil 2008.a. kell 15.00, ilusa ilma korral Saari mäele, vihmaga palvemajja.

Kõik saavad ka kutsed, vastavalt lisatud kontaktandmetele kas kirjalikult või telefoni teel.

Täname kõiki osalejaid ja anname üle auhinnad.
Nele Tamm

 
© 2020 www.pikavere.ee
J! is Free Software released under the GNU/GPL License.