Ähvardavad dolomiidikaevandused PDF Print E-mail
2006. aasta lõpus seisis küla silmitsi plaaniga rajada naabruses asuvasse Koonga külla dolomiidikaevandus. Kutsusime kokku erakorralise üldkoosoleku, et arutada küla seisukohta ja koostada meie poolsed vastuväited. Ühiselt saigi koostatud kiri Keskkonnaministeeriumile, kus oli kokku 28 meiepoolset vastuväidet ja lisauuringute taotlust. Keskkonnaministeerium edastas meie pöördumise uuringuid teostavale Inseneribüroole Steiger. Avalikul koosolekul Koongas 12.01.2007.aastal vastas Inseneribüroo Steiger esindaja Erki Niitlaan meie ja ka teiste pöördunute avaldustele. Tekkis tõsine arutelu ja kumbki osapool ei muutnud oma seisukohta. Pikavere Küla Selts kasutas pakutud võimalust esitada uuesti oma ettepanekud ja vastuväited. Uus pöördumine oli adresseritud Inseneribüroole Steiger ja sisaldas kaheksa ettepanekut. Meile teadaolevalt ei poolda planeeritavate kaevanduste rajamist ka Pärnumaa Keskkonnateenistus kuna tegemist on loodusväärtuste poolest rikka piirkonnaga mis võiks kaevandusega kaasnevate mõjude poolt kahjustatud saada. Tundes muret meie elukeskkonna, eelkõige kaevuvee pärast, tegime pöördumise Riigikogu Keskkonnakomisjonile. Keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants edastas selle vastamiseks Keskkonnaministeeriumile. 22. 08. 2007 saime vastuse minister Jaanus Tamkivilt, milles ta teatas, et OÜ Inseneribüroole Steiger on tehtud järelpärimine geofüüsikaliste meetoditega kaevandusala uuringute teostamise kohta.  Siiamaale pole Inseneribüroo Steiger vastanud.
KMH programm on heaks kiidetud, praeguseks on programmi tulemuste arutelu veel toimumata ja me ei tea missugused on selle tulemused.
Teadaolevalt on Pikavere küla naabrusesse väljastatud veel kaks geoloogiliste uuringute luba.
Pikavere sattus 2007. aastal ka Pärnumaalt valitud Riigikogu liikmete huviorbiiti. Meie küla suveelanik Urmas rääkis Riigikogu liikmele Mark Soosaarele meie murest planeeritavate dolomiidikaevanduste suhtes ja tekitas härra Soosaares huvi meid vaatama tulla. Esmalt käis Mark Soosaar meil külas oma ühinguga Õigustatud Ootus ja 7. augustil külastas Koonga valda ja Pikavere küla  Pärnumaalt valitud Riigikogu saadikuterühm koos professor Rein Einasto ja muinsuskaitse esindaja Nele Rendiga. Meie muresse kaevanduste suhtes suhtuti tõsiselt. Erilist huvi tundsid külalised meie vennastekoguduse palvemaja vastu.
 
< Prev
© 2020 www.pikavere.ee
J! is Free Software released under the GNU/GPL License.