Meie projektid PDF Print E-mail

2012. aasta projektid:

10.  "Pikavere avatud külapäev"  N.Tamme juhtimisel ja M.Kapaku kaasosalusel. Projekti eesmärgiks oli avatud külapäeva korraldamine 18.augustil, mille raames toimus ka küla III kokkutulek. Päevakavas oli meelelahutusprogramm erinavate mängude ja võistlustega, esinejad rahvakultuuri vallast, töötoad, kus oli võimalik saada algteadmised näiteks sõira valmistamisest ja keraamikast, kokkuvõttev sõnaline retk läbi küla ajaloo, millele järgnes vastav viktoriin, kogu päeva sidusid ühtseks tervikuks üldpäevajuht ja lastepäevajuht. Projekti toel oli renditud ka suur telk, atraktsioonid ja helitehnika.
Projekti toetas Leader programm kohaliku tegevusgrupi Pärnu Lahe Partnerluskogu kaudu 2867.67 euroga, meie omafinantseering oli 318.63 eurot, sellest 120 eurot laekus osavõtjatelt osalustasuna.

2009. aasta projektid:

9.  "Pikavere küla sildikonkurss" M.Kapaku juhtimisel. Kuna küla arengukava näeb ette siltide ja viitade paigaldamise, siis oli selle projekti eesmärk selgitada välja külarahvale kõige meelepärasem sildi ja viida kavand. Kavandeid sai esitada 01.maist 01.juulini ja seega andis projekt kunstihuvilistele inimestele võimaluse teostada oma nägemust ajaloolisele  ja iidsele  külale ning ühele valla turismiobjektile sobivatest siltidest ja viitadest. Juulikuus hindas kavandeid žürii, mille liikmeteks olid kõik külaelanikud ja valiti välja kõige rohkem meeldinud sildi ja viida kavand. Võitnud kavandite autorile oli auhind, mis anti üle augustikuus toimunud tänuüritusel, kuhu olid oodatud kõik konkursist osavõtjad. Projekti toetas Eesti Kultuurkapital 1500 krooniga, kaasfinantseerija oli Koonga Vallavalitsus 2000 krooniga.

2008. aasta projektid:

8.  "Pikavere küla fotokonkurss" N.Tamme juhtimisel. Projekti eesmärk oli saada fotosid Pikavere külast ja ühtlasi teha ka külale reklaami. Projekt kestis 01.maist 30.juunini. Fotosid hindas kinnitatud 5-liikmeline žürii. Kõige paremate fotode tegijad said auhinnad. Parimad fotod avaldati Pärnu Postimehes. Juulis olid üheksa parimat fotot eksponeeritud Pärnus Vee tänava Pilteri fotopoes ja augustis Pikavere palvemajas.  Kõik fotod on avaldatud meie koduleheküljel. Projekti toetas Eesti Kultuurkapital 3000 krooniga, kaasfinantseerijad olid Koonga vald 2000 krooniga ja Pärnu Pilter OÜ 500 krooniga. Omafinantseering oli 887 krooni.

7.  "Õppeseminaride sari koos õppeekskursiooniga Suure-Jaani valda" N.Tamme juhtimisel. Projekti eesmärgiks oli külarahva aktiviseerimine läbi õppeseminaride ja - ekskursiooni, mis võimaldasid silmaringi laiendamist, eneseteadvuse tõusu ja suhtlemist nii omavahel kui ka teiste külaseltsidega. Ekskursioon toimus 26.juulil. Samuti said kõik pered projekti raames paberile trükituna küla ühe põhidokumendi - arengukava. Septembris toimus loodusteemaline retk Ura maastikukaitsealale koos asjatundjast retkejuhiga. Projekti toetas Kohaliku omaalgatuse programm 20909 krooniga, kaasfinantseerijad olid Koonga vald 4371 krooniga ja Sauga vald 2011 krooniga. Omafinantseering oli 7160 krooni.
Pilte vaata ARHIIV Pildigalerii II

2007. aastal läbiviidud ja  alustatud projektid:

6.  „Pikavere tee internetti” M. Kapaku juhtimisel. Antud kodulehekülg valmis selle projekti raames. Samuti on loodud Pikavere küla esitlusprogramm, mille koostas Riina. Mõlemad osutusid vajalikuks kuna Pikavere Küla Seltsi üldkoosolek otsustas muuhulgas hakata pakkuma ka turismiteenust, seega on meil vaja reklaami. Kodulehekülg on vajalik ka külaelanikele ja teistele huvilistele kiirema ja lihtsama info kättesaadavuse võimaldamiseks. Projekti toetas Kohaliku omaalgatuse programm 5265 krooniga, kaasfinantseerijaks oli Koonga vald 2000 krooniga, omafinantseering oli 2523 krooni.

5.  „Õppereis Järvamaa külaseltsidega tutvumiseks” N. Tamme juhtimisel 2007.a. Projekti eesmärk oli pakkuda külarahvale ja ka teistele soovijatele võimalus teiste seltside kogemustega tutvuda ja uusi ideid ammutada. Koonga vallarahva vähese huvi tõttu kutsusime kaasa Sauga vallast Urge rahva Liivia juhtimisel ja Vändra vallast Kadjaste külast organiseeris meile inimesed kaasa Ülle. Külastasime  Kilplala teemaparki ja Kareda valla külaseltse. Projekti toetas Kohaliku omaalgatuse programm 4122 krooniga, omafinantseering oli 975 krooni.
Pilte vaata ARHIIV Pildigalerii II

4. „Koht, kus keiser jala käib” M. Kapaku juhtimisel 2007.a. Projekti eesmärk oli Saari mäele avaliku kasutusega WC paigaldamine. Vajadus selleks oli olemas kuna Pikaveres käis palju külalisi, ka ekskursioonigruppe, samuti kasutati suvel Saari tiiki ujumiskohana. Projekti toetas Kohaliku Omaalgatuse programm. WC detailid telliti Ehitusmarketist, kohale tõi need Nele. Kõige suurema töö – WC ülespaneku koos kõige kaasnevaga tegi Aleksander, teda aitas Anne. Ümbrust sättida ja kaunistada aitasid Külli ja Vambola. Projekti toetas Kohaliku omaalgatuse programm 10242 krooniga, omafinantseering oli 1667 krooni.
Pilte vaata ARHIIV Pildigalerii II

Pikavere küla seltsingu nime all said läbi viidud järgmised projektid:

3.  Küla ajalooraamatu trükkimine N. Tamme juhtimisel 2006.a.

Ajalugu on meie jaoks väga tähtis, elame ju pika ja väärika minevikuga paigas, nii tahtsime alustada oma küla ajaloo jäädvustamist. Ajalooraamatule on planeeritud ka järg kirjutada. Projekti toetas Kohaliku omaalgatuse programm 9100 krooniga, kaasfinantseerijaks oli Koonga vald 1000 krooniga, omafinantseering oli 3400 krooni.

2.  "Istu, puhka jalga ja vaheta infot" - küla istumispaiga rajamine M. Kapaku juhtimisel 2005.a.

Idee tingis vajadus kooskäimise koha järele, meil ei ole külamaja, selle projekti tulemusena on nüüd koht, kus suviseid üritusi korraldada. Nüüdseks on muutunud traditsiooniliseks küla suvepikniku korraldamine ja ka II Pikavere küla kokkutulek sai just seal peetud. Projekti toetas Kohaliku omaalgatuse programm 7400 krooniga, kaasfinantseerijaks oli Koonga vald 500 krooniga, omafinantseering oli 1943 krooni.

1.  Heakorra alane projekt M. Kuninga juhtimisel 2003.a.

Projekti toel soetati mõned tööriistad ja tehti talgupäev külatänavate korrastamiseks. Praegu on meil traditsiooniks vähemalt üks talgupäev aastas korraldada, ärksamad toimetavad tihedamaltki üheskoos, ikka selle nimel, et meil siin parem elada oleks.

 
© 2020 www.pikavere.ee
J! is Free Software released under the GNU/GPL License.