Uudised
Juhatuse koosolekud PDF Print E-mail
21.04.2008
20.aprillil toimunud juhatuse koosolekul võtsime vastu otsuse muuta juhatuse tööpõhimõtet. Nüüdsest toimuvad juhatuse koosolekud üks kord kuus, iga kuu teisel pühapäeval kell 17.00 Saari mäel.  Kõik külainimesed, kes asja vastu huvi tunnevad, on samuti oodatud. Ootame kõiki, kellel on mingi probleem tekkinud ja püüame ära lahendada. 
 
Taotleme raha selle aasta ekskursiooniks PDF Print E-mail
15.04.2008
Esitasime taotluse KOP-i kevadvooru. Sel aastal on plaanis külastada Suure-Jaani valda. Sõidu ajal esineb
loenguga Pärnu Kolledži õppejõud härra Valter Parve. Meie põhiline huviobjekt on Kuhjavere küla, mis
valiti Aasta külaks 2007. Plaanis on külastada Olustvere lossi, meid on lubanud vastu võtta ka Olustvere
Maanaiste Selts. Lõunapaus on Suure-Jaanis, kus meiega kohtub Suure-Jaani vallavalitsuse esindaja.
Peale lõunat külastame veel Energia talu, seal asub ka külatuba. Meiega koos sõidavad ka sel aastal Sauga
valla inimesed. Meil on loostöökokkulepe MTÜ Kilksamaa-Räägu Külaseltsiga. Ekskursiooni on lubanud
kaasrahastada Koonga vald ja Sauga vald. Planeeritav toimumine 26. juulil, täpsem info ja reklaam hiljem.
 
Pikavere fotokonkurss sai Eesti Kultuurkapitali toetuse PDF Print E-mail
15.04.2008
Kahjuks vähendati toetussummat, saime Kultuurkapitalilt 3000.- krooni. Koonga valla ja Pilteri poolne rahastamine ei muutu. Kahjuks ei kannata Pikavere Küla Seltsi eelarve omaosaluse tõstmist, nii tuleb konkurss läbi viia vähendatud summaga.
Täiendav reklaam ilmub nii Pärnu Postimehes kui Junnumaa kuukirjas.
Konkurss kestab 1. maist kuni 30. juunini. Ootame Pikavere küla kujutavaid fotosid (maksimaalselt 10 ühe osaleja kohta) mis tuleb esitada nii fotodena 10×15 cm formaadis paberil kui CD-l elektrooniliselt. Fotod ja CD palume saata Pikavere Küla Seltsi aadressil Pikavere küla, Koonga sjk., Pärnumaa 88430  Palume kasutada märksõna ja lisada oma isikuandmed teises suletud ümbrikus. Fotosid hindab žürii mille koosseis on praegu veel kinnitamata.
Peaauhind on 2000.- krooni väärtuses kinkekaart Pärnu Pilter OÜ-lt. Võimalik on osaleda konkursil ka noorte kategoorias, selleks tuleb märkida ümbrikule märgusõna „noor“. Noorte kategooria auhinnaks on 800.- krooni väärtuses kinkekaart. Lohutusauhinnaks on 200.- krooni väärtuses kinkekaart Pärnu Pilter OÜ-lt. Kõigist osalenud fotodest koostatakse fotoalbum. Kaheksa paremat raamitakse suureformaadilisena ja neid on juulis võimalik vaadata Pärnu Pilter OÜ Vee tänava fotopoes, augustis eksponeeritakse fotosid Pikavere vennastekoguduse palvemajas. Konkursi tulemusi  kajastab ja võidufoto avaldab Pärnu Postimees.
 
Taotlus Eesti Kultuurkapitalile PDF Print E-mail
28. veebruar 2008
Pikavere Küla Selts esitas taotluse Eesti Kultuurkapitali stipendiumitaotluste veebruari vooru.
Taotlesime raha Pärnumaa ekspertgrupilt Pikavere küla fotokonkursi korraldamiseks. Taotletav summa on 5000.- krooni, kaasfinantseerimisega toetavad meid Koonga vald 2000.- ja Pärnu Pilter OÜ 500.- krooni. Omafinantseeringuks on plaanitud 411,50 krooni. Otsuse rahastamise kohta saame 20. märtsiks.
 
Ƅhvardavad dolomiidikaevandused PDF Print E-mail
2006. aasta lõpus seisis küla silmitsi plaaniga rajada naabruses asuvasse Koonga külla dolomiidikaevandus. Kutsusime kokku erakorralise üldkoosoleku, et arutada küla seisukohta ja koostada meie poolsed vastuväited. Ühiselt saigi koostatud kiri Keskkonnaministeeriumile, kus oli kokku 28 meiepoolset vastuväidet ja lisauuringute taotlust. Keskkonnaministeerium edastas meie pöördumise uuringuid teostavale Inseneribüroole Steiger. Avalikul koosolekul Koongas 12.01.2007.aastal vastas Inseneribüroo Steiger esindaja Erki Niitlaan meie ja ka teiste pöördunute avaldustele. Tekkis tõsine arutelu ja kumbki osapool ei muutnud oma seisukohta. Pikavere Küla Selts kasutas pakutud võimalust esitada uuesti oma ettepanekud ja vastuväited. Uus pöördumine oli adresseritud Inseneribüroole Steiger ja sisaldas kaheksa ettepanekut. Meile teadaolevalt ei poolda planeeritavate kaevanduste rajamist ka Pärnumaa Keskkonnateenistus kuna tegemist on loodusväärtuste poolest rikka piirkonnaga mis võiks kaevandusega kaasnevate mõjude poolt kahjustatud saada.
Loe edasi...
 
<< Start < Prev 11 12 Next > End >>

Results 100 - 104 of 104
© 2018 www.pikavere.ee
J! is Free Software released under the GNU/GPL License.