Uudised
KĆ¼la sildi ja viida kavandite konkurss PDF Print E-mail

15.04.2009
Kuulutame välja küla sildi ja viida kavandite konkursi. Kavandeid saab esitada 01.maist kuni 01.juulini. Esitada tuleb:
1. küla sildi kavand - Pikavere küla (paigaldatakse näiteks Pärnu-Jaagupi poolt tulles maantee äärde küla piirile jne);
2. viida kavand, mis viitab teatud objektile või objektidele (näiteks palvemaja).
Kavand tuleb esitada A4 formaadis paberile joonistatult, ära näidata tegelikud mõõtmed, kavandi paremaks esiletoomiseks võib autor omalt poolt lisada täiendavaid selgitusi ja ettepanekuid. Kavandite tegemisel palume arvestada sobivust meie külaga.
Kavandid esitada märgusõna all. Teises, kinnises ümbrikus tuleb esitada märgusõnale vastava kavandi autori nimi ja kontaktandmed. See ümbrik jääb suletuks niikauaks, kuni žürii on välja selgitanud võitnud kavandid.
Postiaadress: Pikavere küla, Koonga vald 88430 Pärnumaa, Maia Tael nimele või panna Saari mäel asuvasse postkasti.
Žürii liikmeteks on kõik külaelanikud. See tähendab seda, et iga pere (1 hääl) valib juulikuu jooksul välja ühe neile kõige rohkem meeldinud sildi ja viida kavandi. Konkursi võitjateks on kõige rohkem hääli saanud kavandid ning võitnud kavandite autorile või autoritele on määratud auhind. Parima sildi ja viida kavandi väljakuulutamine, auhinna üleandmine ning kõigi osalejate tänuüritus toimub augustikuus.

Konkurss toimub projekti "Pikavere küla sildikonkurss" raames, mille läbiviimiseks taotlesime Eesti Kultuurkapitalilt 3000 krooni, raha eraldati meile 1500 krooni. Kaasfinantseerijaks on Koonga Vallavalitsus 2000 krooniga. Nimetatud summadele lisandub omafinantseering.
Kavandikonkursi korraldamise tingis vajadus välja selgitada külaelanike poolt maksimaalse toetuse saanud sildi ja viida. Sellest tulenevalt ka kõigi kaasamine otsustamisprotsessi žürii liikmetena.
Küla siltide ja viitade paigaldamine on ette nähtud küla arengukavas. Väljavalitud kavandite järgi teostamegi edaspidi küla siltide ja viitade valmistamise ning paigaldamise, kirjutada tuleb muidugi uus projekt, aga sellest kõigest juba siis, kui aeg sealmaal.

Talu sildi paigaldab iga pere vastavalt oma soovile ja fantaasiale. Osa meist on seda juba edukalt teinud. Soovime ka ülejäänutele inspiratsiooni ja ettevõtlikkust.

02.mail küla talgupäev. Kogunemine kell 10.30 Saari mäel. Võtame kiviaedade ümbert maha võsa ja puid. Tööriistad tuleb endal kaasa võtta. Peale tööd teeme maituld ja peame ka oma mõttetalguid. 
Siinkohal informatsiooniks: kiviaedade toetuse taotluste menetlustähtaega on pikendatud 31.juulini.

 
Pikavere edulugu Siseministeeriumi kodulehel PDF Print E-mail

30.03.2009
Eelmise aasta augustis kajastasime oma uudistes, et Siseministeeriumi tellimisel koostatakse edulugusid parimatest regionaalarengu projektidest ning üheks väljavalituks osutus ka meie külaselts. Nüüd on edulood valmis ja Siseministeeriumi koduleheküljel üleval - http://www.siseministeerium.ee/public/Pikavere.pdf   on meie lugu. Teiste lugusid saab vaadata  www.siseministeerium.ee  -> Toetused -> Edulood  või Kohaliku omaalgatuse programm.

 
Asutati Eesti Maavarade Ɯhing PDF Print E-mail

26.03.2009
Pikavere Küla Selts võttis oma esindaja kaudu osa Eesti Maavarade Ühingu loomisest Tallinnas 25.märtsil 2009. Nagu selgub ka Ühingu esimesest pressiteatest, loodi Ühing muuseas selleks, et kaitsta meie kõikide huvisid võitluses inimväärse ja looduslähedase elukeskkonna säilitamise eest.

PRESSITEADE
Eile asutati Tallinnas kodanikualgatuse korras seitsme maavarade heaperemeheliku kasutamise eest seisva mittetulundusühingu poolt üle-eestiline katuseorganisatsioon MTÜ Eesti Maavarade Ühing.
Ühingu peamisteks eesmärkideks on Eesti maavarade säästliku kasutamise eest hea seismine ning maavarade kasutamise poliitika kujundamises osalemine.
Üle-eestilist katuseorganisatsiooni ajendas looma ettevõtjate ja Keskkonnaministeeriumi ühine surve uute kaevanduste avamiseks, vaatamata asjaolule, et ehituslubjakivi aktiivset tarbevaru jätkub Eestis vähemalt 40 aastaks, aktiivset turba tarbevaru jätkub 240 aastaks. Arvestus on tehtud 2008.aasta alguseni kinnitatud varudega ning 2007.aasta kaevandamismahtude järgi ning sealhulgas on arvestatud nii sisenõudluse rahuldamiseks kui eksporditavat maavara.
Eesti Maavarade Ühingu asutajaliikme Airi Hallik-Konnula sõnul mängivad arendajad ja ministeerium kohalike inimestega malet, andes aga nende käsutusse malendite asemel kabenupud. Just sellisena toimib hetkel piltlikult öeldes seadusandlusega ette nähtud keskkonnamõjude hindamise tegevus enne kaevandama asumist.
Ühing leiab, et täna on kohalike inimeste esindatus nende elu-olu otseselt puudutavates küsimustes ebapiisav ning kavatseb astuda samme olukorra parandamiseks.
"Meie eesmärk pole olla kategooriliselt arendustegevuse vastu, ütles ühingu asutaja ja juhatuse liige Helen Kooviste, vaid seista oma kogukonna huvide eest".
Ühing asub korraldama üle-eestilist infovahetust seoses olemasolevate ja plaanitavate maavara kaevandamisaladega ning ootab liituma inimesi või organisatsioone, kes on huvitatud heaperemeheliku maavarakasutuse teemal kaasa rääkima. Samuti asub loodud ühing esindama kohaliku tasandi küsimustes riigi tasandil ja Euroopa Liidus.
Lisainformatsioon ühingu juhatuse liikmetelt Helen Kooviste 5572784 ja Ave Märjama 55522621.
MTÜ Eesti Maavarade Ühing asutajaliikmed: Lüganuse Küla Selts, Keskkonnakaitse Ühing, Pikavere Küla Selts, Seltsing Roheline Urvaste, Audevälja Arenduskeskus, Väikesaarte Selts Vesiru, Nabala Keskkonnakaitse Ühing.

* - Aktiivvaru on maavara kogus, mida saab kohe takistusteta kasutusele võtta.

 
Maavarade kaevandamist puudutav kohtumine PDF Print E-mail

12.03.2009
MTÜ Nabala Keskkonnakaitse Ühing korraldab 25.märtsil kohtumise Eesti maavarade kasutamise probleemkohtade aruteluks. Nimetatud kohtumisele on kutsutud ka meie külaselts. Praegustel andmetel osaleb sellel kohtumisel Urmas Bereczki.
Kohtumisel arutatakse maavarade kasutamisega seotud küsimusi. Kutsutuil on võimalus esitada lühikokkuvõte peamistest küsimustest, mis on kerkinud esile nende kodukohas. Asutatakse katuseorganisatsioon, mille eesmärk on esindada kohalikke huvisid riigi ja Euroopa Liidu tasandil. Koostatakse avalik pöördumine Riigikogule, Vabariigi valitsusele, poliitilistele erakondadele ning pressile.

 
Kiviaiatoetusest PDF Print E-mail

06.01.2009
Kuni 21.jaanuarini on kõigil soovijatel võimalik taotleda PRIA-st kiviaiatoetust. Taotlemise tingimused on eelmise korraga muutunud. Nüüd saavad taotleda ka füüsilised isikud, enam ei ole toetus seotud keskkonnasõbraliku ega mahetootmisega. Tingimuseks on, et aed peab piirnema 80% ulatuses hooldatud põllumajandusmaaga (st. 20% ulatuses aiast võib olla ka mets, külatänav või muu säärane asi). Seekord ei saa toetust aia hooldamisele. Need aiad, mida eelmisel korral juba toetati, enam teist korda toetust ei saa. Praegu taotletavaid aedu on aega kas taastada või rajada kaks aastat. Raha väljamaks toimub aruande alusel ja seda võib taotleda kahes osas - mõlemal aastal vastavalt sellele kui palju aedu tehtud on. Kive ei või võtta varemetest, teistest aedadest, vanadest kivihunnikutest võib võtta vaid ühe kolmandiku. PRIA kontrollib tingimuste täitmist. Täpsem info PRIA kodulehel www.pria.ee, täpne aadress: http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/kiviaia_rajamise_ja_/

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 82 - 90 of 108
© 2019 www.pikavere.ee
J! is Free Software released under the GNU/GPL License.