Uudised
JaanipƤevast ja ... PDF Print E-mail

25.06.2009
Selleaastane jaanilaupäev ja jaanipäev möödusid ilma sajuta, päikesepaisteliselt ja soojalt. Meie küla jaanituli toimus 20.juunil ja paraku otsustas ilmataat just sel õhtul Pikavere küla kohal taevakraanid lahti keerata. Vihmast hoolimata kogunes külaplatsile kenake hulk rahvast. Marjo tõi koormakatte ning ühisel nõul ja jõul sai "vihmavari" puude vahele üles tõmmatud, lisaks meie olemasolevale katusealusele. Sel aastal osalesid meie jaanitulel ka Maive, Tiit ja Eha Iska külast ning Rita ja Aleks Koonga külast. Toredad ja abivalmis inimesed, ootame neid edaspidigi meie üritustele. Meil oli kavas sportlikud mängud, aga need jäid seekord kahjuks vihma tõttu ära. Loodame järgmine kord tasa teha. Aitäh kõigile osavõtjatele!

01.juulini saab veel esitada sildi ja viida kavandeid. Peale seda lähevad esitatud kavandid niiöelda küla mööda rändama - iga pere peab välja valima kõige rohkem meeldinud sildi ja viida kavandi. Olgem siis osavõtlikud ja aktiivsed oma arvamust avaldama.

Aleksander tegi ettepaneku puhastada tiiki, kuhu on üksjagu vetikaid kasvanud. Oleks kena kui te annate teada, mida asjast arvate. Selle töö ettevõtmise korral oleks siis vaja ka abikäsi.

Ja ikka ei väsi kordamast - kui kellelgi on veel mingeid ettepanekuid meie küla tegemiste osas, siis andke aga teada. Kontakt

 
KĆ¼la sildi ja viida kavandite konkurss PDF Print E-mail

15.04.2009
Kuulutame välja küla sildi ja viida kavandite konkursi. Kavandeid saab esitada 01.maist kuni 01.juulini. Esitada tuleb:
1. küla sildi kavand - Pikavere küla (paigaldatakse näiteks Pärnu-Jaagupi poolt tulles maantee äärde küla piirile jne);
2. viida kavand, mis viitab teatud objektile või objektidele (näiteks palvemaja).
Kavand tuleb esitada A4 formaadis paberile joonistatult, ära näidata tegelikud mõõtmed, kavandi paremaks esiletoomiseks võib autor omalt poolt lisada täiendavaid selgitusi ja ettepanekuid. Kavandite tegemisel palume arvestada sobivust meie külaga.
Kavandid esitada märgusõna all. Teises, kinnises ümbrikus tuleb esitada märgusõnale vastava kavandi autori nimi ja kontaktandmed. See ümbrik jääb suletuks niikauaks, kuni žürii on välja selgitanud võitnud kavandid.
Postiaadress: Pikavere küla, Koonga vald 88430 Pärnumaa, Maia Tael nimele või panna Saari mäel asuvasse postkasti.
Žürii liikmeteks on kõik külaelanikud. See tähendab seda, et iga pere (1 hääl) valib juulikuu jooksul välja ühe neile kõige rohkem meeldinud sildi ja viida kavandi. Konkursi võitjateks on kõige rohkem hääli saanud kavandid ning võitnud kavandite autorile või autoritele on määratud auhind. Parima sildi ja viida kavandi väljakuulutamine, auhinna üleandmine ning kõigi osalejate tänuüritus toimub augustikuus.

Konkurss toimub projekti "Pikavere küla sildikonkurss" raames, mille läbiviimiseks taotlesime Eesti Kultuurkapitalilt 3000 krooni, raha eraldati meile 1500 krooni. Kaasfinantseerijaks on Koonga Vallavalitsus 2000 krooniga. Nimetatud summadele lisandub omafinantseering.
Kavandikonkursi korraldamise tingis vajadus välja selgitada külaelanike poolt maksimaalse toetuse saanud sildi ja viida. Sellest tulenevalt ka kõigi kaasamine otsustamisprotsessi žürii liikmetena.
Küla siltide ja viitade paigaldamine on ette nähtud küla arengukavas. Väljavalitud kavandite järgi teostamegi edaspidi küla siltide ja viitade valmistamise ning paigaldamise, kirjutada tuleb muidugi uus projekt, aga sellest kõigest juba siis, kui aeg sealmaal.

Talu sildi paigaldab iga pere vastavalt oma soovile ja fantaasiale. Osa meist on seda juba edukalt teinud. Soovime ka ülejäänutele inspiratsiooni ja ettevõtlikkust.

02.mail küla talgupäev. Kogunemine kell 10.30 Saari mäel. Võtame kiviaedade ümbert maha võsa ja puid. Tööriistad tuleb endal kaasa võtta. Peale tööd teeme maituld ja peame ka oma mõttetalguid. 
Siinkohal informatsiooniks: kiviaedade toetuse taotluste menetlustähtaega on pikendatud 31.juulini.

 
Pikavere edulugu Siseministeeriumi kodulehel PDF Print E-mail

30.03.2009
Eelmise aasta augustis kajastasime oma uudistes, et Siseministeeriumi tellimisel koostatakse edulugusid parimatest regionaalarengu projektidest ning üheks väljavalituks osutus ka meie külaselts. Nüüd on edulood valmis ja Siseministeeriumi koduleheküljel üleval - http://www.siseministeerium.ee/public/Pikavere.pdf   on meie lugu. Teiste lugusid saab vaadata  www.siseministeerium.ee  -> Toetused -> Edulood  või Kohaliku omaalgatuse programm.

 
Asutati Eesti Maavarade Ɯhing PDF Print E-mail

26.03.2009
Pikavere Küla Selts võttis oma esindaja kaudu osa Eesti Maavarade Ühingu loomisest Tallinnas 25.märtsil 2009. Nagu selgub ka Ühingu esimesest pressiteatest, loodi Ühing muuseas selleks, et kaitsta meie kõikide huvisid võitluses inimväärse ja looduslähedase elukeskkonna säilitamise eest.

PRESSITEADE
Eile asutati Tallinnas kodanikualgatuse korras seitsme maavarade heaperemeheliku kasutamise eest seisva mittetulundusühingu poolt üle-eestiline katuseorganisatsioon MTÜ Eesti Maavarade Ühing.
Ühingu peamisteks eesmärkideks on Eesti maavarade säästliku kasutamise eest hea seismine ning maavarade kasutamise poliitika kujundamises osalemine.
Üle-eestilist katuseorganisatsiooni ajendas looma ettevõtjate ja Keskkonnaministeeriumi ühine surve uute kaevanduste avamiseks, vaatamata asjaolule, et ehituslubjakivi aktiivset tarbevaru jätkub Eestis vähemalt 40 aastaks, aktiivset turba tarbevaru jätkub 240 aastaks. Arvestus on tehtud 2008.aasta alguseni kinnitatud varudega ning 2007.aasta kaevandamismahtude järgi ning sealhulgas on arvestatud nii sisenõudluse rahuldamiseks kui eksporditavat maavara.
Eesti Maavarade Ühingu asutajaliikme Airi Hallik-Konnula sõnul mängivad arendajad ja ministeerium kohalike inimestega malet, andes aga nende käsutusse malendite asemel kabenupud. Just sellisena toimib hetkel piltlikult öeldes seadusandlusega ette nähtud keskkonnamõjude hindamise tegevus enne kaevandama asumist.
Ühing leiab, et täna on kohalike inimeste esindatus nende elu-olu otseselt puudutavates küsimustes ebapiisav ning kavatseb astuda samme olukorra parandamiseks.
"Meie eesmärk pole olla kategooriliselt arendustegevuse vastu, ütles ühingu asutaja ja juhatuse liige Helen Kooviste, vaid seista oma kogukonna huvide eest".
Ühing asub korraldama üle-eestilist infovahetust seoses olemasolevate ja plaanitavate maavara kaevandamisaladega ning ootab liituma inimesi või organisatsioone, kes on huvitatud heaperemeheliku maavarakasutuse teemal kaasa rääkima. Samuti asub loodud ühing esindama kohaliku tasandi küsimustes riigi tasandil ja Euroopa Liidus.
Lisainformatsioon ühingu juhatuse liikmetelt Helen Kooviste 5572784 ja Ave Märjama 55522621.
MTÜ Eesti Maavarade Ühing asutajaliikmed: Lüganuse Küla Selts, Keskkonnakaitse Ühing, Pikavere Küla Selts, Seltsing Roheline Urvaste, Audevälja Arenduskeskus, Väikesaarte Selts Vesiru, Nabala Keskkonnakaitse Ühing.

* - Aktiivvaru on maavara kogus, mida saab kohe takistusteta kasutusele võtta.

 
Maavarade kaevandamist puudutav kohtumine PDF Print E-mail

12.03.2009
MTÜ Nabala Keskkonnakaitse Ühing korraldab 25.märtsil kohtumise Eesti maavarade kasutamise probleemkohtade aruteluks. Nimetatud kohtumisele on kutsutud ka meie külaselts. Praegustel andmetel osaleb sellel kohtumisel Urmas Bereczki.
Kohtumisel arutatakse maavarade kasutamisega seotud küsimusi. Kutsutuil on võimalus esitada lühikokkuvõte peamistest küsimustest, mis on kerkinud esile nende kodukohas. Asutatakse katuseorganisatsioon, mille eesmärk on esindada kohalikke huvisid riigi ja Euroopa Liidu tasandil. Koostatakse avalik pöördumine Riigikogule, Vabariigi valitsusele, poliitilistele erakondadele ning pressile.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 82 - 90 of 109
© 2020 www.pikavere.ee
J! is Free Software released under the GNU/GPL License.