Uudised
Pikavere edulugu Siseministeeriumi kodulehel PDF Print E-mail

30.03.2009
Eelmise aasta augustis kajastasime oma uudistes, et Siseministeeriumi tellimisel koostatakse edulugusid parimatest regionaalarengu projektidest ning üheks väljavalituks osutus ka meie külaselts. Nüüd on edulood valmis ja Siseministeeriumi koduleheküljel üleval - http://www.siseministeerium.ee/public/Pikavere.pdf   on meie lugu. Teiste lugusid saab vaadata  www.siseministeerium.ee  -> Toetused -> Edulood  või Kohaliku omaalgatuse programm.

 
Asutati Eesti Maavarade Ɯhing PDF Print E-mail

26.03.2009
Pikavere Küla Selts võttis oma esindaja kaudu osa Eesti Maavarade Ühingu loomisest Tallinnas 25.märtsil 2009. Nagu selgub ka Ühingu esimesest pressiteatest, loodi Ühing muuseas selleks, et kaitsta meie kõikide huvisid võitluses inimväärse ja looduslähedase elukeskkonna säilitamise eest.

PRESSITEADE
Eile asutati Tallinnas kodanikualgatuse korras seitsme maavarade heaperemeheliku kasutamise eest seisva mittetulundusühingu poolt üle-eestiline katuseorganisatsioon MTÜ Eesti Maavarade Ühing.
Ühingu peamisteks eesmärkideks on Eesti maavarade säästliku kasutamise eest hea seismine ning maavarade kasutamise poliitika kujundamises osalemine.
Üle-eestilist katuseorganisatsiooni ajendas looma ettevõtjate ja Keskkonnaministeeriumi ühine surve uute kaevanduste avamiseks, vaatamata asjaolule, et ehituslubjakivi aktiivset tarbevaru jätkub Eestis vähemalt 40 aastaks, aktiivset turba tarbevaru jätkub 240 aastaks. Arvestus on tehtud 2008.aasta alguseni kinnitatud varudega ning 2007.aasta kaevandamismahtude järgi ning sealhulgas on arvestatud nii sisenõudluse rahuldamiseks kui eksporditavat maavara.
Eesti Maavarade Ühingu asutajaliikme Airi Hallik-Konnula sõnul mängivad arendajad ja ministeerium kohalike inimestega malet, andes aga nende käsutusse malendite asemel kabenupud. Just sellisena toimib hetkel piltlikult öeldes seadusandlusega ette nähtud keskkonnamõjude hindamise tegevus enne kaevandama asumist.
Ühing leiab, et täna on kohalike inimeste esindatus nende elu-olu otseselt puudutavates küsimustes ebapiisav ning kavatseb astuda samme olukorra parandamiseks.
"Meie eesmärk pole olla kategooriliselt arendustegevuse vastu, ütles ühingu asutaja ja juhatuse liige Helen Kooviste, vaid seista oma kogukonna huvide eest".
Ühing asub korraldama üle-eestilist infovahetust seoses olemasolevate ja plaanitavate maavara kaevandamisaladega ning ootab liituma inimesi või organisatsioone, kes on huvitatud heaperemeheliku maavarakasutuse teemal kaasa rääkima. Samuti asub loodud ühing esindama kohaliku tasandi küsimustes riigi tasandil ja Euroopa Liidus.
Lisainformatsioon ühingu juhatuse liikmetelt Helen Kooviste 5572784 ja Ave Märjama 55522621.
MTÜ Eesti Maavarade Ühing asutajaliikmed: Lüganuse Küla Selts, Keskkonnakaitse Ühing, Pikavere Küla Selts, Seltsing Roheline Urvaste, Audevälja Arenduskeskus, Väikesaarte Selts Vesiru, Nabala Keskkonnakaitse Ühing.

* - Aktiivvaru on maavara kogus, mida saab kohe takistusteta kasutusele võtta.

 
Maavarade kaevandamist puudutav kohtumine PDF Print E-mail

12.03.2009
MTÜ Nabala Keskkonnakaitse Ühing korraldab 25.märtsil kohtumise Eesti maavarade kasutamise probleemkohtade aruteluks. Nimetatud kohtumisele on kutsutud ka meie külaselts. Praegustel andmetel osaleb sellel kohtumisel Urmas Bereczki.
Kohtumisel arutatakse maavarade kasutamisega seotud küsimusi. Kutsutuil on võimalus esitada lühikokkuvõte peamistest küsimustest, mis on kerkinud esile nende kodukohas. Asutatakse katuseorganisatsioon, mille eesmärk on esindada kohalikke huvisid riigi ja Euroopa Liidu tasandil. Koostatakse avalik pöördumine Riigikogule, Vabariigi valitsusele, poliitilistele erakondadele ning pressile.

 
Kiviaiatoetusest PDF Print E-mail

06.01.2009
Kuni 21.jaanuarini on kõigil soovijatel võimalik taotleda PRIA-st kiviaiatoetust. Taotlemise tingimused on eelmise korraga muutunud. Nüüd saavad taotleda ka füüsilised isikud, enam ei ole toetus seotud keskkonnasõbraliku ega mahetootmisega. Tingimuseks on, et aed peab piirnema 80% ulatuses hooldatud põllumajandusmaaga (st. 20% ulatuses aiast võib olla ka mets, külatänav või muu säärane asi). Seekord ei saa toetust aia hooldamisele. Need aiad, mida eelmisel korral juba toetati, enam teist korda toetust ei saa. Praegu taotletavaid aedu on aega kas taastada või rajada kaks aastat. Raha väljamaks toimub aruande alusel ja seda võib taotleda kahes osas - mõlemal aastal vastavalt sellele kui palju aedu tehtud on. Kive ei või võtta varemetest, teistest aedadest, vanadest kivihunnikutest võib võtta vaid ühe kolmandiku. PRIA kontrollib tingimuste täitmist. Täpsem info PRIA kodulehel www.pria.ee, täpne aadress: http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/kiviaia_rajamise_ja_/

 
Pikavere jƵulupidu PDF Print E-mail

06.01.2009
20.detsembril toimus meie järjekordne ja juba viies jõulupidu. Ka seekord sai see peetud Koonga kooli sööklas. Siinkohal suur tänu Koonga koolile, eelkõige Tiina Vambola`le.
Osavõtt jõulupeost oli juba traditsiooniliselt rohkearvuline, pisut üle 30 inimese. Peo korraldamisega nägi kõige rohkem vaeva Külli.
Peale toitvat praadi esines laululaps Carol Annuk, keda saatis süntesaatoril kontsertmeister, hoolealuse esinemist jälgis tema õpetaja Endla Murd. Täname ilusate laulude eest!
Jõulupeole oli kutsutud Koonga Vallavalitsuse esindaja, kelleks oli Silver Seegar. Kutsumisel oli ka kindel põhjus - Koonga Vallavalitsus oli selle aasta Pikavere Aasta Toetaja ainus nominent. Vastav mälestusese sai ka pidulikult Silverile üle antud. Teise tiitli - Aasta Tegija pälvis seekord Nele Tamm üsna napi häälteenamusega Aleksander Jegorov`i ees. 
Nagu jõulupeole kohane,  austas meid oma tulekuga ka jõuluvana, kes sel aastal oli küll üsna kidakeelne. Iga pere sai esinemise vastu kingipaki lunastada ja kohaletulnud pisematele külaelanikele oli jõuluvana kotis ka kommipakk.
Pidulikuma osa lõppedes oli meil võimalus veelkord selle aasta suursündmust "Laulge kaasa" salvestust meenutada. Produtsent Valdur Sepp saatis Küllile CD salvestusega, vaatasime seda valla projektori abiga.
Malle korraldas ka sel aastal lõbusaid mänge ja õhtu jätkudes mahtus meie programmi ka väike üllatuslik ilutulestik. Lõpetuseks vaatasime veel erinevaid pilte möödunud aastatest. Õhtu jooksul oli arutlusel ka pisut tulevikuplaane: üldsuse soovil toimub ekskursioon ka 2009.aasta suvel, seekordne sihtkoht on Läänemaa. Jutuks oli ka küla siltide ja viitade projekt. Olemasolevale kavandile ei ole täielikku toetust, sellest arenes hiljem välja mõte korraldada siltide ja viitade visandikonkurss.
Me võime olla õnnelikud, et meie ürituste korraldamisel osaleb alati rohkem kui üks-kaks inimest. Traditsioon on ka seegi, et osa inimesi juba teab, mida tema tegema peab ja nii ei olegi vaja ülesandeid jagada. Eriline tänu peo korraldamisega vaeva näinutele: Küllile, Riinale, Mallele, Saimale, Marjole, Aimile, Arturile ja Nelele.
Täname kõiki jõulupeol osalenuid!
Pilte vaata ARHIIV Pildigalerii II

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 82 - 90 of 107
© 2019 www.pikavere.ee
J! is Free Software released under the GNU/GPL License.