Uudised
Volikogus arutati tee teemal PDF Print E-mail

12.12.2012 Nele Tamm 

29. novembril 2012 olid Koonga valla volikogusse kutsutud Pikavere Küla Seltsi esindajad. Aluse selliseks kutseks andis külaelanike allkirjadega pöördumine, kus oli teemaks Pikavere tee väga kehv olukord ja soov antud teemat volikogus arutada.
Eelneval koosolekul otsustasime, et volikogusse teest rääkima lähevad Vallo, Ants ja Nele.
Volikogus tõstatus teega seonduvalt järgmine.
Vallo firma Valicecar on edukas ettevõte, kus töötab mitmeid kõrgharidusega tee insenere. Vallo küsis miks pole vald teinud tema firmaga koostööd, et selgitada, kuidas vähese rahaga tee olukorda oleks võimalik parandada. Tema sõnade kohaselt on esimene vajalik töö tee-äärte puhastamine võsast, et päike teed kuivataks ja kõrgete tee-äärte madalamaks lükkamine, et vesi ära voolaks. Mõni koorem väga halva kvaliteediga kruusa veeloiku maha kallata ei ole just kõige õigem lähenemine. Samuti oli jutuks, et Vallo firmal on Vatlas kruusakarjäär, kus on hea kvaliteediga kruus ja kust vedu oleks odavam.
Põhimõtteliselt ongi tee jaoks kaks mõeldavat varianti: valla väheste vahenditega hädavajalike tööde teostamine ja Euroopa Liidu raha kasutamine projekti toel.
Vallo on oma raha eest koostanud tee kapitaalremondi projekti, seda EASile või ka mujale esitada saab vald. Ühe korra on projekti esitatud, siis see toetust ei saanud. Rohkem pole vald otsinud taotlusvoore, kuhu seda projekti esitada. Meile väideti, et sobivat taotlusvooru polegi kusagil rohkem olnud. Selle väite lükkasid ümber Vallo, Mikk ja Targo. Sellega seoses oli Vallo soov, et keegi vallaametnikest tegeleks aktiivselt sobiva taotlusvooru otsimisega, et projekti uuesti esitada. Kuna kõnealune projekt on kallimahuline, siis mingil muul moel, kui Euroopa rahaga seda pole võimalik teostada. Jutuks oli ka see, et seda sama projekti pisut odavamaks teha, praegu on seal mustkate. Vallo sõnade kohaselt on seda ühte rida sealt lihtne ära kustutada. Kuna projekt on koostatud Vallo raha eest, siis ei ole kohane selle koostamist või kuju tagaselja kritiseerida.
Muu hulgas oli jutuks ka senised tee olukorra parandamiseks ette võetud mitte just eriti õnnestunud sammud: liiva vedu ja savise kruusa vedu.
Püstitus ka küsimus, kas vallal on süsteemne lähenemine valla teedele üldse, kas on järjestatud, mis vahenditest ja millal peaks mõnda lõiku remontima. Kahjuks sellist lähenemist ei ole. Väga kiiresti osatakse küll nimetada riigi poolt teede hoolduseks saadud raha summat.
Tee hoolduse raha vähesuse taga on ka talvine lumelükkamine. Seda tehakse valla traktoriga ja esmajoones lükatakse bussiringi jaoks vajalikud teed.
Volikogus lepiti kokku, et uuel aastal arutatakse teega seonduvat Valloga. Vallo peaks andma hädavajaliku remondi kalkulatsiooni. Seni, kui lumi augud täidab, on tee sõidetav ja tõsisemad tööd peaksid algama kevadel.
Seni võiksid tee äärde jäävate kinnistute omanikud mõelda, kas nende maal on võsa, mis ulatub tee äärde. Kui on, siis võiks ju kaaluda selle ise maha võtmist. Ei tahaks, et lähevad täide volikogu esimehe sõnad, et maaomanikud polegi nõus oma kinnistult laskma võsa võtta.

 
Olgem ettevaatlikud PDF Print E-mail

07.12.2012
https://www.ria.ee/leviv-petukiri-sisaldab-ohtlikku-windowsi-viirust/

 
Nigula-J├╝ri raamatukogus oli tore kokkusaamine PDF Print E-mail

07.11.2012
Aitäh Tõnule võõrustamise eest! Vahel on tore niimoodi ühiselt kokku saada, arutada ja mõelda asjade üle.
Päevakorras olid Kuhu kalatiikide rajamine ja kaevandused Koonga vallas. Arutlusele tulid ka vallavalitsuse ja vallavolikogu tegemised ja tegematajätmised. Saime teada "tänu" kellele on Pikavere tee halvas seisus. Seoses teega koostasime vallavolikogule avalduse, mis allkirjastati kõigi kohalolijate poolt. Nüüd juba vähem kui aasta pärast toimuvad kohalike omavalitsuste valimised ja nagu vanarahval oli kombeks öelda - aeg hakata atra seadma.
Eelmisel aastal jäi meil jõulupidu ära. Sel aastal otsustasime jõulupeo korraldada ja selleks sai koheselt reserveeritud Uue-Kingu kohvik (Lõpe külas) 27.detsembriks. Jõulupeo osas vajavad asjad veel läbiarutamist ja kindlasti anname edaspidi sellest täpsemalt teada.

 
Koosolek seltsi liikmetele ja k├╝laelanikele PDF Print E-mail

31.10.2012
laupäeval, 03.novembril algusega kell 16.00 Nigula-Jüri raamatukogus.
Arutame üheskoos teemade üle, mis puudutavad meid ja meie küla - Pikavere tee, edasine tegutsemine, jõulupidu, jne.
ja ka valupunktide üle, mis puudutavad laiemat piirkonda - kaevandused, valimised jne.
Ootame rohket osavõttu!
Aitäh Tõnule, kes võimaldab kokkutulemiseks kasutada oma raamatukogu. 

 
Pikavere avatud k├╝lap├Ąev ja k├╝la III kokkutulek PDF Print E-mail

21.08.2012
Suur aitäh kõigile, kes austasid meid oma kohaletulekuga ja aitasid silmade särades kaasa selle ürituse õnnestumisele.
Aitäh toetajatele - Leader programm ja Pärnu Lahe Partnerluskogu.
Aitäh kõigile abilistele - Elamuspanga meeskond (päevajuht Kalvi Kants, laste päevajuht Kristjan Kaarjärv, atraktsioonid ja muud tegevused Merle Laur, Liina Valt, Freddy Tints); Lennart Sünt-Mengel; Tiiu Sommer; Arta Reklaam; Koonga Vallavalitsus; Tõnu Põder ja õnneloosi annetajad (Tiina, Liivi, Mati, Karin, Signe, Nele, Riina, Aleksander, Malle, Maia, Marjo).
Aitäh esinejatele - noored pärimusmuusikud Mari Tammar, Ann Maria Piho, Are Tints.
Aitäh Erikale, kes koostas viktoriini küsimused.
Aitäh Annele ja Aleksanderile, kes võimaldasid oma maad kasutada parklana.
Aitäh kõigile õpitubade läbiviijatele - Karin, Nele, Malle ja noored pärimusmuusikud.
Aitäh korraldustoimkonnale, kuhu kuulusid Nele, Jorma, Maia, Aimi, Malle, Riina ja Marjo.

Ilmataadile ilmselt meeldis meie kauaplaanitud ettevõtmine ja ta saatis omalt poolt ilusa ilma. Avakõnes ütles Marjo suure aitäh kõigile meie küla inimestele, kes on küla korda teinud. Nimeliselt sai nimetatud need inimesed, kes oma tööde kõrvalt leiavad aega ka küla ühisalade korrastamiseks ja toimetavad suveti aktiivsemalt külavahel. Need tublid tegijad - Nigula-Aadu talust Vambola ja Külli, Sepa talust Jorma ja Mälgu-Jüri pere eesotsas Maiaga said meene - märkmiku ja pastapliiatsi, sest väärt teod tuleb ka jäädvustada. Kuulutasime välja ka Pikavere Aasta tegija 2011, kelleks valisime Aleksander Jegorovi.
Lipu heiskasime peale vallavanema sõnavõttu seekord loitsu saatel. Pärimusmuusik Mari Tammar loitsis oma torupillil esitatud palaga meile jõudu ja väge.

Külapäeval jätkus tegevust kogu päevaks. Päevajuht Kalvi oskas kõike sujuvalt ja huumoriga juhtida. Kuulata võis pärimusmuusikute esinemist ja tantsu lüüa. Vaadata sai küla albumeid. Toimusid võistlusmängud nii täiskasvanutele kui ka lastele, mänge ja tegevusi oli tõesti igasuguseid. Paraku kippus nii olema, et suur osa lapsi veetis suurema osa päevast batuudil. Täiskasvanutest nooremad ja julgemad olid kiikingu järjekorras. Sellegipoolest ei jäänud viskamata saabas ega õllekast hoidmata. Silma teravust ja käe kindlust sai proovida vibulaskmises. Õpitoad toimisid tublide juhendajate eestvedamisel igati, kuigi osavõtjaid oleks võinud rohkem olla. Aktiivselt löödi kaasa viktoriinis. Peaaegu kõik õnneloosi annetatud asjad leidsid endale uue omaniku ja osta sai ka küla meeneid ning Sepa mahetalu jäätist.
Seega õnnestus külapäev suurepäraselt. Jäime ise rahule ja paljud külalised tänasid toreda ürituse eest. Kui keegi nurises, siis peab küll ütlema, et viga oli inimeses endas. Kahjuks ei pidanud osa meie küla inimesi vajalikuks osaleda nii toredal küla üritusel.

Rubriigis "Küla kokkutulek" avame eraldi lehekülje ka sellele külapäevale. Kui keegi tahab sõna sekka öelda materjali kokkupanemisel, oma meenutusi-mälestusi avaldada või kui keegi soovib oma pilte pakkuda, siis kõik on teretulnud. Kõik külapäevaga seonduva talletame ka küla kroonikas.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 28 - 36 of 107
© 2019 www.pikavere.ee
J! is Free Software released under the GNU/GPL License.